ماکارونی


گروه غذایی آی سودا با تکیه برای دانش فنی خود و استفاده از بروز ترین ماین آلات پسشرفته دنیا اقدام به تولید اوناع ماکاونی و اسپاگتی در شکل ها و صمع های متنوع کرده است که مطمئنا پاسخ گوی سلیقه همه اعضاء خانواده خواهد بود


ماکارونی رژیمی

اطلاعات بیشتر

ماکارونی رژیمی


ماکارونی فرمی

اطلاعات بیشتر

ماکارونی فرمی


ماکارونی رشته ای

اطلاعات بیشتر

ماکارونی رشته ای


ورمیشل